Terug naar beginpagina

Informatie voor scholen en bibliotheken over lezingen en workshops die ik geef.

Afspraken hierover kunnen gemaakt worden via de Stichting Schrijvers School Samenleving.

Telefoon: 020-6234923

E-mailadres: info@sss.nl

Meer informatie vindt u op: www.sss.nl

 

Lezing voor volwassenen over pesten op school.

Welke processen spelen een rol bij pesten en gepest worden.

Wat zijn de gevolgen voor het gepeste kind?

Wat is het profiel van een pester?

Wat voor kinderen zijn dikwijls slachtoffer?

Wat kun je er als ouder aan doen?

Wat kan en moet de school eraan doen?

 

Geschikt voor ouderavonden (basis en middelbaar onderwijs) en leerkrachten.

 

 

 

Project: Verhalen schrijven, hoe doe je dat?

Ik vertel welke voorbereidingen een schrijver moet maken voordat hij echt kan beginnen met het schrijven van een verhaal of een boek.

Er moet een onderwerp worden gekozen en informatie worden verzameld over dat onderwerp. Vervolgens moet er een verhaal worden bedacht en de personages die er een rol in spelen. Dan moet er ook nog worden nagedacht over de meer schrijf-technische zaken, zoals: het perspectief, ik–vorm of hij/zij-vorm, tijd, plaats enzovoort. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van voorgelezen fragmenten uit mijn boeken.

Na afloop hiervan krijgen de kinderen van mij een A4-tje, waarop een verhaalopdracht staat over een onderwerp dat past bij de leeftijd van de groep. Er wordt uitgelegd waaraan het verhaal moet voldoen. Ook staan er tips in om er een echt goed verhaal van te maken. Ik bespreek dit alles kort. De kinderen nemen het A4-tje vervolgens mee naar huis en krijgen dan een week om een verhaal te schrijven. Dit kan facultatief, maar het kan ook als huiswerkopdracht ingepast worden in de Nederlandse taalles.

Als er nog tijd is, kunnen er na afloop nog vragen worden gesteld.

 

Het project is geschikt voor groep zeven en acht van het basisonderwijs en voor de brugklas van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO)

Project over kattenkwaad en vandalisme.

Voorafgaand aan mijn bezoek krijgen de kinderen de opdracht om een kort ik-verhaal te schrijven over kattenkwaad. Het mag iets zijn dat ze zelf hebben meegemaakt, maar het mag ook verzonnen zijn, of een mix van die twee.

Tijdens mijn bezoek mogen een aantal kinderen hun verhaal voorlezen.

Aan de hand daarvan laat ik d.m.v. een discussie de kinderen het verschil ontdekken tussen kattenkwaad en vandalisme en de gevolgen van het een en ander.

Tot slot lees ik nog een stukje voor uit “De Kattenkwaadclub”.

 

Het project is geschikt voor groep zeven en acht van het basisonderwijs.

Workshop over pesten.

De workshop wordt voorafgaand aan mijn bezoek op school voorbereid door het (voor)lezen van het boek “Al het water van de zee”. Omdat het een nogal dik boek is, kan eventueel ook worden volstaan met het voorlezen van vier hoofdstukken met een verbindende tekst die ik aan kan leveren. Daarna krijgen de leerlingen de opdracht om een persoonlijke brief te schijven aan een van de kinderen uit het verhaal.

Tijdens mijn bezoek vertel ik het een en ander over pesten en de gevolgen daarvan. Daarna worden er een aantal van de brieven die de kinderen hebben geschreven voorgelezen. Er wordt afgesloten met een discussie over pesten.

 

De workshop is geschikt voor groep acht van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO)

Ril… Bibber… Hoe maak je een verhaal spannend?

Aan de hand van voorgelezen fragmenten probeer ik een antwoord te geven op de volgende vragen:

Waarom moet er spanning in een verhaal zitten?

Wat maakt een verhaal spannend?

Een spannend verhaal betekent niet altijd een griezelverhaal. Je kunt op allerlei manieren spanning oproepen.

Waarom kan het ene kind niet slapen na het lezen van een spannend boek en het andere wel?

Wat is suspence?

Welke trucs kun je gebruiken om de spanning in een verhaal nog verder op te voeren?

De kinderen mogen dan zelf aan de slag en proberen om zelf een spannend stukje te schrijven. Ze mogen deze verhaaltjes daarna voorlezen.

 

Het project is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool en de brugklassen van VMBO, HAVO en VWO.

Nee, dat wil ik niet! Project over seksueel misbruik.

Ik vertel waarom ik het boek “Tegen mijn wil”  heb geschreven .

Het blijkt namelijk dat in Nederland ruim één op de drie meisjes voor het 16e levensjaar te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Dit kan variëren van een voorval met een relatief “onschuldig” karakter, tot seksueel misbruik dat jarenlang aanhoudt.

Ik wil met deze lezing bereiken dat kinderen meer te weten komen over dit onderwerp, dat ze seksuele intimidatie herkennen en weten wat ze dan moeten doen. Ik wil ze weerbaar maken, zodat ze minder gauw slachtoffer worden. En ik wil ze vertellen wat ze kunnen doen, als het ze toch overkomt, of misschien wel is overkomen. “Tegen mijn wil” is een boek niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor daders. Die zijn zich vaak niet bewust van wat ze aanrichten. Kortom ik wil de bewustwording over dit onderwerp bevorderen.

Ik illustreer mijn verhaal met voorleesfragmenten uit mijn boek “Tegen mijn wil”.

Na afloop is er mogelijkheid tot discussie.

 

Het project is geschikt voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO)

Workshop gedichten schrijven.

Aan de orde komen vragen als: Wat is het verschil tussen een gedicht en een verhaaltje? Moet een gedicht rijmen? Wat is ritme in een gedicht? Wanneer noem je iets een gedicht?

Aan de hand van een aantal gedichten van kinderen en van bekende en onbekende dichters vertel ik ook iets over dichtvormen. En natuurlijk wordt de meeste tijd besteed aan het zelf schrijven van gedichten.

Ik hoop kinderen te laten ervaren dat je door het schrijven van een gedicht met andere ogen naar alledaagse dingen leert kijken.

 

De workshop is geschikt voor groep zeven en acht van het basisonderwijs en voor de brugklas van het voortgezet onderwijs (VMBO-theoretisch, HAVO en VWO)

Lezing over leesbevordering.

Wat kun je allemaal met een boek in de klas?

Hoe kun je kinderen stimuleren om zelf een boek te lezen?

Tientallen ideeën om in de klas te gebruiken.

 

Geschikt voor leerkrachten basisonderwijs.

Workshop verhalen schrijven voor volwassenen. (2x 2 uur verdeeld over 2 dagen met een tussentijd van twee weken)

Dit is een workshop van twee avonden voor volwassenen die iets met schrijven hebben.

Tijdens de eerste bijeenkomst vertel ik wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van boeken en verhalen; vanaf de keuze van de doelgroep tot het vinden van een uitgever. Daarbij komen een groot aantal schrijftechnische zaken aan de orde zoals: het perspectief, de ik-verteller, flash-backs, tijdsverdichting en tijdsverruiming en het gebruik van parallellen.

In de volgende twee weken is het de bedoeling dat de cursisten een verhaal schrijven.

Tijdens de tweede bijeenkomst worden de verschillende verhalen voorgelezen en kritisch besproken.

 

Lezing over DE JONGEN ACHTER HET MASKER, een historische roman over Toetankhamon.

Voor Young Adult en volwassenen.

Ik vertel over de totstandkoming van het boek. De problemen die ik tegenkwam bij het verzamelen van informatie en de - door de voortschrijding van de techniek - telkens nieuwe inzichten over o.a. de dood van Toetankhamon en zijn afstamming. Met behulp van PowerPoint plaatjes probeer ik inzicht te geven in de ingewikkelde familieverhoudingen en hoe die door de plotselinge dood van farao Toetankhamon  ontaardden in een felle strijd om de troon.

Ook de laatste ontwikkelingen rond de ontdekking van de verborgen ruimtes achter de wanden van Toetankhamons grafkamer komen aan bod en hoe ik die in het verhaal heb verwerkt .